Algemene informatie
Oprichtingsakte GSA 23-1-1997

Huishoudelijkreglement 6-10-2007

GSA Contributiebrief 2014-2015

Machtiging incassoformulier

Declaratieformulier Gay Swim Amsterdam

Declaratieformulier trainers

Machtiging-incasso kledingaanschaf 2013

Zwemtrainingsinformatie
Masterspecifieke zwemliteratuur

Trainingszones en -vormen voor GSA

Zwemmen jaarplan 2013-2014

Zwemmen trainingsboekje 2010-2011

Zwemboekje 2011-2012