LID WORDEN? – Kom eerst gratis proeftrainen!
Als je wilt weten of zwemmen met GSA iets voor jou is, stuur een mailtje naar info@gayswimamsterdam.nl.
Je bent welkom om het twee weken te proberen en met ons mee te trainen voor je besluit lid te worden.
We verwelkomen je graag.

Wanneer je besluit lid te worden vul onderstaand formulier in.  

Lidmaatschap en contributie
Het lidmaatschap van GSA loopt van 1 september tot 31 augustus het hierop volgende jaar. De contributie voor GSA bedraagt € 320,- per jaar. Leden met een geldige stadspas of jonger dan 30 jaar krijgen 25% korting en betalen € 240 als ze een kopie van de betreffende kaart of paspoort naar de GSA te sturen (Schutterweg 11A, 1033XV Amsterdam, of per email). Word je later in het seizoen lid dan wordt de contributie naar rato berekend. Mocht je als nieuw lid gedurende de eerste drie maanden besluiten je lidmaatschap niet te willen voortzetten, dan kun je de penningmeester verzoeken het resterende bedrag te restitueren.

De jaarcontributie dient uiterlijk op 1 september te zijn bijgeschreven op ING rekening NL70INGB0007498703 ten name van Gay Swim Amsterdam. Het is ook mogelijk om in 4 termijnen te betalen. Dit kan uitsluitend door een machtiging tot incasso in te vullen en aan de penningmeester af te geven of op te sturen naar de penningmeester. Klik hier voor het machtigingsformulier. Als je al eerder een machtiging hebt afgegeven, dan hoef je nu niets te doen. De contributie wordt dan automatisch in 4 termijnen afgeschreven.

Naast de officiële statuten heeft GSA een door de leden vastgesteld huishoudelijk reglement met daarin belangrijke informatie over lidmaatschap, trainingen en etiquette. Al deze documenten zijn te vinden op de downloadpagina.

Startvergunningen
De kosten van een startvergunning voor deelname aan wedstrijden zijn € 35,-. Voor startvergunningen hanteren we de systematiek van de KNZB, waarbij een startvergunning loopt van 1 januari tot met 31 december. Voor de aanvraag cq. verlenging gelden de volgende spelregels:

– Heb je nu een startvergunning en wil je de startvergunning in 2019 behouden, dan moet je uiterlijk 1 december 2018 € 35,- overgemaakt hebben op de GSA-rekening o.v.v. ‘startlicentie 2019’. Anders zijn wij genoodzaakt je startvergunning bij de KNZB per 31-12-2018 op te zeggen om kosten voor de vereniging te voorkomen. Betaling kan niet per machtiging.

– Heb je nu nog geen startvergunning, maar wil je die wel? Dan kan je bij de penningmeester een jaarvergunning aanvragen tegen betaling van € 35,-. Na ontvangst van betaling wordt de vergunning bij de KNZB aangevraagd. Geef aan of dat deze voor 2018 of 2019 bedoeld. Zwem je weinig wedstrijden dan kan het voordeliger zijn om (deels) gebruik te maken van dagstartvergunningen (€ 8,- per dag).

Uitschrijven als lid
Wil je het lidmaatschap van GSA beëindigen? Doe dit dan voor 1 augustus van het lopende jaar schriftelijk bij de secretaris van de vereniging. Een lidmaatschap geldt altijd tot het einde van het seizoen (31 augustus). Bij tussentijdse opzegging wordt de contributie niet gerestitueerd en moet eventuele openstaande contributie nog worden voldaan. Elk nieuw seizoen wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd, tenzij het lid schriftelijk uiterlijk één maand voor het einde van het seizoen bij de secretaris heeft opgezegd.

Heb je een polsbandje voor het Marnixbad, dan kun je deze terug geven bij de balie van het Marnix. 

Schrijf je in voor Gay Swim Amsterdam


MVANDERS

Inschrijving is compleet na overboeking op NL70INGB0007498703 tnv Gay Swim Amsterdam, ovv “Lidmaatschap”