Voor de Triatlon Masterclass van Pleuni Hooyman op 14 april zijn nog tien plaatsen beschikbaar.  Voor GSA-leden en andere belangstellenden.

Voor informatie schrijf naar triatlon@gayswimamsterdam.nl .

Betalen aan de deur.